TANO REGNSKAP

– din samarbeidspartner

• Komplett regnskapsføring • lønn • Årsoppgjør • Rådgivning

Våre tjenester


Vi fører regnskap for de fleste bransjer – bortsett fra jord- og skogbruk

Handelsvirksomhet, Industri, Transportvirksomhet, Helsetjenester, Konsulenter, IT-bedrifter, Håndverksbedrifter, Undervisning, Barnehager, Restauranter mfl.

Vi fører regnskap for de fleste bransjer.

Vi utfører regnskap, lønn, fakturering, årsoppgjør, konsulentoppdrag med blant annet stiftelse av firma og annen bistand til bedrift og styre/styrearbeid.

Vi benytter UNI Economy som regnskapssystem


Tlf: 73 98 55 00
Ingvald Ystgaards vei 15
7047 Trondheim
tano@tanoregnskap.no