TANO REGNSKAP

– din samarbeidspartner

• Komplett regnskapsføring • lønn • Årsoppgjør • Rådgivning

Nyttig info


Frister

For at regnskapsførselen skal bli så effektiv som mulig er det viktig at alle bilag blir levert til rett tid.

Vi har satt opp en liste med frister over offentlige oppgaver som skal leveres. Listen viser også når dere skal sende bilagene til oss for registrering.Liste over hvilke bilag som skal levers ved de forskjellige fristene:

  • Terminoppgave = alle lønnsbilag
  • Forskuddskatt = betaling av tilsendt forskuddskatt beregnet av skatteetaten (skal ikke sendes oss før den er bet.)
  • Merverdiavgiftsoppave = alle regnskapsbilag som er datert i den aktuelle terminen
  • Lønn- og trekk oppgaver = alle lønnsbilag for året som ikke er sendt tidligere.
  • Selvangivelse og næringsoppgave = alle årsoppgaver
  • Se huske liste for nærmer spesifikasjon av de forskjellige bilagene som skal levers.

Tlf: 73 98 55 00
Ingvald Ystgaards vei 15
7047 Trondheim
tano@tanoregnskap.no